دانلود رایگان


پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید - دانلود رایگاندانلود رایگان پاورپوینت قالب های شعر فارسی

دانلود رایگان پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي -49 اسلاید مشخصات فایل
عنوان:پاورپوینت قالب هاي شعر فارسي
محتویات
بيت ، مصراع و قافيه
قافيه مياني ، بيت مقفّي و بيت مُصرّع
رديف ،تخلّص، توضيح و نكات مورد توّجه
تعريف قالب
قالب هاي شعر فارسي عبارتنداز
قصيــــــــــــــــده
نمودار قصيده
اجزاي تشكيل دهنده قصيده
قصيده سرايان مشهور عبارتنداز
غزل
نمودار غزل
مشخصات غزل
مشهورترين غزل سرايان عبارتنداز
فرق غزل و قصيده
قطعه
مشخصات قطعه
مشهورترين قطعه سرايان عبارتند از
مثنــــــــــــــــــــوي
نمودار مثنوي
مشخصات مثنوي
ربــــــــــــــاعي

مشخصات رباعي
رباعي سرايان مشهور عبارتنداز
دوبيتـــــــــــــي
مشخصات دوبيتي

راه تشخيص رباعي از دوبيتي
چهار پاره ( دوبيتي هاي به هم پيوسته )
مشخصات چهارپاره
مشهورترين چهارپاره سرايان عبارتنداز
ترجيع بند و تركيب بند
نمودار ترجيع بند
نمودار تركيب بند
مشخصات ترجيع بند

مسمط
نمودار مسمط مخمس
مشهورترين مسمط سرايان عبارتنداز
مسمط تضميني
نمودار مسمط تضميني
مستزاد
مثال شعري مُستزاد مشهورترين مستزاد سرايان عبارتنداز
فرد ( تك بيت )
شعر نيمايي
مشخصات شعر نيمايي
پديد آورنده ي شعر نيمايي
تفاوت شعر نيمايي با قالب هاي سنتي
تحولات شعر نيمايي پس از نيماپاورپوینت قالب های شعر فارسی


مصراع و قافیه


بیت


تعریف قالب


قصیــــــــــــــــده


غزل


نمودار غزل


فرق غزل و قصیده


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت در مورد حملات شبکه ای

تحقیق: بابيگري و بهائي گري

تحقیق در مورد تعمیر و نگهداری ساختمان 10 ص

پاورپوینت در مورد حملات شبکه ای

تحقیق درباره دين و سياست (2)

تحقیق در مورد مقدمه اي بر سيستم هاي كنترل

تحقیق در مورد جامعه شناسي 10 ص

روستای ابیانه

مقاله درمورد.. آثار فعالیت‌های انسانی در امر بیابان‌زائی

فایل باز آموزی ارزشیابی کیفی- توصیفی